Nechranice (v.n.)

Kód lokality: 21002

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 24 26 25 24 23 24
Počet druhů 14491 12706 11082 15399 4905 11717
čírka obecná 18 6 4 58 11 19
hohol severní 26 75 124 86 78 78
husa běločelá 1600 2000 800 2300 310 1402
husa tundrová 2800 4000 1500 1800 210 2062
husa velká 120 0 0 0 60 36
kachna divoká 2500 1500 2000 2500 900 1880
kopřivka obecná 39 0 0 28 6 15
kormorán velký 109 115 400 320 86 206
labuť velká 8 11 4 49 8 16
lyska černá 63 142 28 68 53 71
lžičák pestrý 4 0 0 8 0 2
morčák malý 0 0 4 0 41 9
morčák prostřední 7 0 0 0 0 1
morčák velký 195 144 86 210 0 127
orel mořský 1 3 2 0 0 1
ostralka štíhlá 0 0 0 0 1 0
polák chocholačka 510 112 130 350 120 244
polák kaholka 0 23 0 0 0 5
polák velký 0 4 28 240 7 56
potápka černokrká 0 0 3 0 0 1
potápka malá 9 0 2 9 1 4
potápka roháč 108 83 150 149 32 104
potápka rudokrká 0 2 0 0 0 0
potáplice malá 0 0 2 0 0 0
potáplice severní 0 3 3 4 0 2
racek bělohlavý 1500 2000 2500 1400 1300 1740
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 0 0 0 1000 200
racek bouřní 2500 700 800 1000 35 1007
racek chechtavý 2100 1500 1500 2000 550 1530
racek stříbřitý 250 200 1000 1600 85 627
turpan černý 0 0 3 0 0 1
turpan hnědý 6 3 0 4 3 3