Chabařovické rybníky

Kód lokality: 22012

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 5 4 3 3 4
Počet druhů 51 60 62 49 32 51
čírka obecná 0 0 45 0 0 9