Dolní a Horní Kněžický rybník (LN)

Kód lokality: 22025

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 3 2 3 4 3
Počet druhů 278 88 118 200 29 143
morčák prostřední 5 0 0 0 0 1
ostralka štíhlá 0 0 0 0 3 1