nádrž Újezd u Jirkova

Kód lokality: 23026

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 16 17 15 7 9 13
Počet druhů 834 1058 803 103 2644 1088
husice nilská 4 0 2 0 0 1
hvízdák euroasijský 0 11 0 0 0 2
morčák velký 102 50 69 3 5 46
ostralka štíhlá 0 2 0 0 0 0
potápka roháč 16 1 0 0 0 3
potáplice malá 1 1 0 0 0 0
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 520 250 550 18 2300 728
racek bouřní 2 400 28 0 0 86
volavka bílá 2 8 12 0 1 5
volavka popelavá 30 8 9 3 2 10