jezero Milada u Chabařovic

Kód lokality: 23027

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 15 14 15 16 16 15
Počet druhů 1600 2141 1723 3207 2732 2281
husa velká 3 68 164 142 125 100
kopřivka obecná 4 4 30 9 22 14
lyska černá 600 1050 700 850 900 820
morčák prostřední 0 0 0 0 2 0
morčák velký 6 13 12 21 80 26
polák chocholačka 400 96 70 250 200 203
polák kaholka 0 0 1 0 0 0
polák velký 170 475 35 300 120 220
potápka roháč 23 17 37 42 25 29
potápka žlutorohá 0 0 0 1 0 0
potáplice severní 0 0 0 1 0 0
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 100 140 500 1500 1000 648
turpan černý 0 0 1 0 0 0
turpan hnědý 0 0 0 2 3 1