Všechlapy - vodní nádrž

Kód lokality: 23041

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 4 4 4
Počet druhů 162 256 85 168
husice nilská 0 29 0 10