LABE: Libochovany - Církvice

Kód lokality: 24006

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 5 4 3
Počet druhů 0 12 28 23 16