LABE: Církvice - Ústí nad Labem, zdymadlo

Kód lokality: 24007

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 5 5 4
Počet druhů 0 337 21 94 113
kormorán velký 0 307 3 38 87