OHŘE: Boč - Kláštěrec

Kód lokality: 24019

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 13 12 12 15 10 12
Počet druhů 314 375 344 664 237 387
hohol severní 0 6 4 38 11 12
konipas horský 0 0 1 0 0 0
morčák malý 0 0 0 1 0 0
morčák velký 39 61 83 93 46 64
potápka malá 3 4 4 15 2 6
slípka zelenonohá 1 2 2 7 1 3