OHŘE: Počedělice - Pátek

Kód lokality: 24027

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3 3 3
Počet druhů 35 30 21 29