OHŘE: Doksany - Litoměřice

Kód lokality: 24031

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 7 8 5
Počet druhů 0 506 194 57 189
morčák malý 0 0 0 4 1