BÍLINA: Stadice - Ústí nad Labem

Kód lokality: 24042

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 9 10 7
Počet druhů 0 67 142 180 97
konipas horský 0 1 2 0 1
slípka zelenonohá 0 0 1 7 2