jezero u Poděbrad (v.n.)

Kód lokality: 31002

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 2 3 4 4 3
Počet druhů 56 10 27 347 60 100
kormorán velký 44 8 22 300 32 81