rybník u Unhoště - Bulhar

Kód lokality: 32010

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 1 2 0 1
Počet druhů 35 14 27 0 19