Řevnice (Hlásná Třebáň)

Kód lokality: 32011

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 7 8 8 6
Počet druhů 5 122 125 142 99
potápka malá 0 0 4 7 3
slípka zelenonohá 0 8 4 1 3