Dunávické rybníky (Dunávický, Malý a Velký Chlébský ...)

Kód lokality: 32033

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 3 4
Počet druhů 28 12 20
orel mořský 0 2 1