Nový, Pátek, Brodek

Kód lokality: 32054

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 3
Počet druhů 0 100 50
bekasina otavní 0 5 3
jeřáb popelavý 0 2 1
labuť velká 0 50 25