Rožďálovické rybníky I (Zrcadlo, Hasina, Bučice,Lohovecký, Pařizek)

Kód lokality: 32058

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 6 7
Počet druhů 312 50 181
orel mořský 0 4 2