Vavřinecké rybníky (Vavřinecký, Horní, Kacíř)

Kód lokality: 32064

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 4 3 3 4
Počet druhů 142 42 38 12 59
orel mořský 2 0 0 0 1