Sedlčanské rybníky I.

Kód lokality: 32101

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 5 4
Počet druhů 0 718 74 264
volavka bílá 0 0 13 4