Sedlčanské rybníky II.

Kód lokality: 32102

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 4 4 0 4 4
Počet druhů 199 88 339 0 149 155