Huťský a rybník Strž (u Staré Huti)

Kód lokality: 32118

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 5 3 2 2 3
Počet druhů 99 292 119 18 86 123
konipas horský 0 0 0 0 2 0
volavka popelavá 38 2 7 2 0 10