Lítožnický rybník

Kód lokality: 32135

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 10 5
Počet druhů 0 6 169 58
konipas horský 0 1 1 1