Libocky rybnik, Liboc, Praha 6

Kód lokality: 32212

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 0 2 0 3 1
Počet druhů 0 0 31 0 91 24
slípka zelenonohá 0 0 4 0 15 4