pískovna u Tynce nad Labem 

Kód lokality: 33002

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 1 3 1
Počet druhů 0 8 28 12
kachnička mandarinská 0 0 2 1
slípka zelenonohá 0 8 0 3