pískovna u Kolína

Kód lokality: 33004

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 12 12 8 7 10
Počet druhů 465 632 316 198 108 344
husice liščí 0 0 2 0 0 0
husice nilská 2 2 2 0 6 2
kormorán velký 85 195 60 120 16 95
orel mořský 0 1 0 2 2 1
ostralka štíhlá 1 0 0 0 0 0
potápka žlutorohá 0 0 0 1 0 0