retenční nádrž Strnad

Kód lokality: 33012

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3 6 3 4
Počet druhů 13 29 59 10 28
bekasina otavní 1 0 0 0 0
slípka zelenonohá 4 7 2 0 3