piskovna Toušeň (Čelákovice, PH)

Kód lokality: 33018

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 9 9 3 6 7
Počet druhů 59 57 62 21 65 53
husice nilská 0 5 0 0 2 1
konipas horský 0 1 0 0 0 0