LABE: Velké Zboží - Nymburk, železniční most

Kód lokality: 34034

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 8 13 10 7 9
Počet druhů 280 347 450 512 274 373
hohol severní 0 0 35 0 0 7
husice nilská 0 0 6 0 0 1
ostralka štíhlá 1 0 0 0 0 0
polák chocholačka 0 0 62 0 0 12
slípka zelenonohá 6 9 10 10 8 9