LABE: Mělník, soutok - Dolní Beřkovice

Kód lokality: 34042

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 9 9 13 12 10
Počet druhů 117 223 103 257 320 204
husice nilská 0 0 2 0 4 1
slípka zelenonohá 2 1 3 6 4 3