BEROUNKA: Zbečno - Nižbor

Kód lokality: 34058

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 8 5 7 7 7
Počet druhů 136 193 170 212 218 186
morčák velký 30 72 43 59 48 50
orel mořský 0 0 0 0 2 0