BEROUNKA: Dobřichovice - Černošice

Kód lokality: 34063

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 11 10 11 11 9
Počet druhů 0 529 325 394 417 333
potápka malá 0 14 13 17 29 15
slípka zelenonohá 0 2 6 9 16 7