SÁZAVA: Chocerady - Čtyřkoly

Kód lokality: 34075

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 7 6 7 6
Počet druhů 52 201 94 286 104 147
kachnička mandarinská 0 0 0 1 0 0
konipas horský 0 0 1 0 1 0
potápka malá 0 0 4 7 3 3