SÁZAVA: Čtyřkoly - Poříčí

Kód lokality: 34076

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 7 5 8 5
Počet druhů 0 275 231 483 397 277
konipas horský 0 0 1 0 0 0