Týnecké mokřiny

Kód lokality: 34301

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 9 7 5
Počet druhů 0 539 446 328
husa velká 0 356 258 205
husice nilská 0 0 1 0
orel mořský 0 2 0 1