Římov (v.n.)

Kód lokality: 41007

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 2 3 7 1 3
Počet druhů 27 251 424 646 640 398
orel mořský 0 0 2 0 0 0