Dehtář, Vlhlavský

Kód lokality: 42024

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 11 6 7 3 9 7
Počet druhů 711 198 613 347 1133 600
kopřivka obecná 3 0 10 0 0 3
morčák velký 22 51 6 0 2 16
orel mořský 0 3 10 2 0 3