rybníky u Haklových Dvorů (Vyšatov, Novohaklovský, Starohaklovský)

Kód lokality: 42063

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 9 3 10 7
Počet druhů 312 841 783 1647 896
husa velká 0 77 0 800 219
orel mořský 0 3 0 4 2
volavka bílá 10 3 0 0 3