rybníky u Zlivi (Zlivský, Jaderný)

Kód lokality: 42068

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 0 0 2 2
Počet druhů 65 0 0 12 19