rybníky u Drahýšky (JH)

Kód lokality: 42126

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 1 1 1 2 2
Počet druhů 456 117 157 85 331 229
pižmovka velká 2 0 0 0 0 0