rybníky mezi Hakl.Dvory a Čejkovicemi

Kód lokality: 42129

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 5 10 7
Počet druhů 277 243 465 328
husice nilská 0 1 0 0
labuť velká 2 22 64 29
zrzohlávka rudozobá 1 0 0 0