OTAVA: ústí Blanice - jez u Václava nad Pískem

Kód lokality: 44009

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 3 5 10 7 5
Počet druhů 100 431 96 578 324 306
hvízdák euroasijský 0 0 0 24 0 5
konipas horský 0 0 0 0 1 0
morčák velký 0 30 17 26 113 37
ostralka štíhlá 0 0 0 1 0 0