LUŽNICE: Veselí nad Lužnicí - Dráchov

Kód lokality: 44024

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 15 8
Počet druhů 0 901 451
konipas horský 0 1 1
zrzohlávka rudozobá 0 1 1