LUŽNICE: Dráchov - Soběslav

Kód lokality: 44025

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 6 6 8 9 6
Počet druhů 143 355 277 323 338 287
orel mořský 0 2 2 0 0 1