LUŽNICE: Sezimovo Ústí - Tábor

Kód lokality: 44030

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 5 5 4 4 4
Počet druhů 52 258 346 410 543 322