LUŽNICE: Tábor - Příběnice

Kód lokality: 44031

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 3 2 1 3
Počet druhů 89 189 122 158 48 121