VLTAVA: Třísov - Rančice

Kód lokality: 44048

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 2 3 4 8 4
Počet druhů 1 3 11 15 93 25