VLTAVA: Hluboká nad Vltavou - Poněšice

Kód lokality: 44054

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 1 1 4 3
Počet druhů 53 21 1 47 31
konipas horský 0 0 0 1 0