TRNAVA: hráz VD Trnávka - soutok z Želivkou

Kód lokality: 44201

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 2 2 2
Počet druhů 0 207 118 7 83