Sopřeč, Černý Nadýmač (u Přelouče)

Kód lokality: 52005

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 2 5 1 4
Počet druhů 1402 9 83 1 374
ostralka štíhlá 3 0 0 0 1
vodouš kropenatý 0 0 1 0 0
volavka bílá 0 0 30 0 8
volavka popelavá 0 3 32 1 9